Idiomen – språkets krydda och muskler!


idiomtavla
Idiomtavlan målades av Pieter Bruegel 1559 och illustrerar idiom på holländska, svenska, tyska och franska med samma betydelse. Längst ner till vänster visas en man som ”kör huvudet i väggen”. Strax till höger ser vi en man som ”kastar pärlor för svin”. Längst upp i mitten sitter en man som ”vänder kappan efter vinden”. Hittar du fler? Klicka för större bild

Bilden har hämtats från Wikimedia Commons och omfattas inte av upphovsrätten utan ligger i public domain.

Vad är ett idiom?

Med idiom menas ord som tillsammans får en annan betydelse än när de står ensamma: De hade segern som i en liten ask. Det betyder att de hade segern helt säkrad.

Genom att använda idiom i ditt språk så får du en rikare och mer varierad kommunikation.

Några exempel på idiom som du kan använda

Om du säger: Han hade huvudet på skaft. Då betyder det att han var intelligent.

Fotbollsmatchen var ingen dans på rosor. Betyder att fotbollsmatchen inte var så lätt. Spelarna fick kämpa rätt hårt.

– Stå inte på näsan i trädgården nu barn! ropar mamma och menar att barnen inte skall ramla.

Alla pengarna på bordet fick henne att dra öronen åt sig. Hon blev alltså misstänksam när hon såg alla pengarna på bordet.

Man kan alltså inte förstå ett idiom genom att översätta varje ord för sig.

Varför kallar man idiomen språkets muskler?

Orden gör det möjligt för oss människor att förstå varandra. Vi använder också ord för att få vår vilja igenom, kunna ge eller få det vi önskar.

Med hjälp av idiomen har vi möjlighet att uttrycka oss på ett mer varierat och kraftfullt sätt och därmed också lättare bli förstådda, få vår önskan och krav uppfyllda.

Eftersom idiomen tillför språket både färg och ökad styrka har de kommit att kallas för språkets ”krydda” och ”muskler”.

Varför har vi gjort denna sida om svenska idiom?

Syftet är att bidra till en ökad språklig jämlikhet genom att sprida kunskap och insikt kring ett viktigt språkområde: svenska idiom.

Idiomen utgör en riktig ordskatt som både kryddar språket och utvecklar en språklig muskelstyrka som främjar förmågan hos var och en att kunna göra sig förstådda i samtal och diskussioner.

Särskilt riktar sig sidan till personer med utländsk bakgrund som inte sällan hamnar i språkliga underlägen genom att de saknar de språkliga verktyg som idiomen utgör.

Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.
Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.

Allt material på denna sida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt (1960:729) och tillhör Hans Luthman. All kopiering av text och bilder utan upphovsmannens tillstånd är därför förbjuden.

Författare till ”Svenska Idiom” Hans Luthman. Webbdesigner och ansvarig för hemsidan: Peter Larsson.

vänner

Alla foton och bilder till idiomen har vi hämtat från denna sida – Fria foton och bilder. Stort tack!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*