Värna om uppfinnarna!

Sverige bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar och utgör något av uppfinningarnas Mecka med världens blickar särskilt riktade mot sig i samband med de årliga Nobelfestligheterna!

Sverige tillhör också de länder i världen som alltjämt ligger i framkanten när det gäller innovationer och intar en topposition i EU:s innovationsliga under de senaste åren.

Nu höjs dock alltmer alarmerade röster från forskarhåll över att Sverige i dagsläget börjar tappa i innovationskraft där innovativa näringar minskar i förhållande till utvecklingen i omvärlden. Under de närmaste åren kommer därför antalet lönsamma innovationer vara helt avgörande om ett land blomstrar eller stagnerar..

Ett innovationsvänligt och hållbart samhälle behöver skapa goda grundförutsättningar för ett vidare fält av aktörer – såväl forskningen inom universitet och högskola och framförallt för de många fristående uppfinnare som får ytterst lite uppmuntran av dagens innovationspolitik.

Här finns en enorm och outnyttjad idékraft som ligger och gror ute i den svenska uppfinnarmyllan!

I decennier har svensk forsknings- och innovationspolitik fördelat stora belopp mer urskillningslöst utan närmare insikter var och av vilka de viktigaste innovationerna skapas.

Trots den magra tilldelningen av de statliga anslagen står de fristående innovatörerna för drygt en tredjedel av de mer banbrytande uppfinningarna!

Om Sverige ska lyckas återta sin position som världens ledande innovationsland så handlar det ytterst om en mobilisering på bred front som i högre grad uppmuntrar de mer innovativa idékrafterna inom såväl akademin som bland företagen och framförallt fångar upp den uppfinnarpotential som av hävd frodas i de svenska folkdjupen.

Det är Sveriges stora ödesfråga!

Hans Luthman

Författare – aktuell med boken Innovationsresan, Gidlunds, 2016.

Välkommen med din beställning här!
Adlibris l Bokus l Cdon

Copyright 2016 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt!
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.