Svenska idiom – bokstaven E


Bli eld och lågor

idiom-e1
Mannen blev eld och lågor när han fick jobbet.
Bli förtjust; full av hänförelse.


Ha många järn i elden

idiom-e2
Han var alltid upptagen med många järn i elden.
Ha många saker att sköta; ha många bollar i luften.


Rörande eniga

idiom-e-20
De skakade hand och var rörande eniga om beslutet!
Helt överens.


För tid och evighet

idiom-e-21
De hade lovat att älska varandra för tid och evighget.
Alltid; i evighet.


Tala med någon i enrum

idiom-e-23
De talades vid i enrum om det hemliga beslutet.
Tala med någon utan att någon annan lyssnar; mellan fyra ögon.


För tid och evighet

idiom-e-20
Hon var rädd för att behöva ångra sig för tid och evighet för hon inte talat om sanningen för sin man.
Alltid i framtiden; i evighet


Elda ´upp sig

idiom-e-15
Han brukade ofta elda upp sig för småsaker, som när han hade kört fel.
Bli väldigt arg eller irriterad; bli upprörd.


Vara i sitt rätta element

idiom-e-15
När Eva är i vattnet känner hon att hon är i sitt rätta element.
Trivas bra med något; känna sig säker.


Ha ett ess i rockärmen

idiom-e-12
Som tidigare krigshjälte hade han ett ess i rockärmen och vann därför valet. Ha en hemlig fördel som man kan använda för att vinna.


I elfte timmen

idiom-e-14
Jag hann fram till flyget i elfte timmen.
Nästan för sent; i sista minuten.


Leka med elden

idiom-e3
Hon lekte med elden när hon kysste sin väninnas man.
Leka med något som är farligt (ofta om känslor); ta stora risker.


Vara i sitt esse

idiom-e4
När han vann maraton var han i sitt esse.
Klara något mycket bra; vara i högform.


Ha eld i baken

idiom-e-10
Alla verkade ha eld i baken under sena lördagshandeln.
Ha mycket bråttom; rusa fram och tillbaka.


Gå i elden

idiom-e-11
Redan i nästa match skulle han gå i elden mot mästaren.
Möta något svårt; stå inför en krävande uppgift.


Hamnat på efterkälken

idiom-e-452
Många av löparna hade hamnat på efterkälken.
Bli ´efter; sacka ´efter.


Ebb i kassan

För lite pengar; just för tillfället brist på pengar.
• Har du möjlighet att låna mig lite pengar? Jag har lite ebb i kassan för närvarande.

Hamna på efterkälken

Bli ´efter; sacka ´efter.
• En del av löparna orkade inte riktigt hålla farten och hade därför hamnat på efterkälken.

Ekvationen går inte ihop

Det är något som inte stämmer; det är något skumt.
• Jag tror inte han talar sanning. Ekvationen går inte riktigt ihop med det han säger.

Bli eld och lågor

Bli förtjust; full av hänförelse.
• Hon blev eld och lågor när hon såg deras nya hus.

Ha eld i baken

Ha mycket bråttom; rusa fram och tillbaka.
• – Du verkar ha eld i baken? – Ja, jag måste vara vid stationen klockan tio.

Elda för kråkorna

Slösa med något, t.ex. värmen i ett hus.
• Han hade dörren öppen medan han eldade i spisen. Det var som att elda för kråkorna.

Gå i elden

Möta något svårt; stå inför en krävande uppgift.
• Redan i första matchen går Sverige i elden mot Ryssland.

Ha många järn i elden

Ha många saker att sköta; ha många bollar i luften.
• Ola hade många järn i elden och var därför sällan hemma.

Leka med elden

Leka med något som är farligt (ofta om känslor); ta stora risker.
• Hon lekte med elden när hon kysste sina väninnas man.

Vara i sitt rätta element

Trivas bra med något; känna sig hemmastadd.
• När jag är i skogen känner jag att jag är i mitt rätta element.

I elfte timmen

Nästan för sent; i sista minuten.
• Vi hann med tåget i elfte timmen.

En grå eminens

En person med större inflytande än vad det ser ut som.
• Han verkar vara regeringens grå eminens.

Ha ett ess i rockärmen

Ha en hemlig fördel som man kan använda för att vinna.
• Den ena kandidaten vann valet när han visade sig ha ett ess i rockärmen. Han hade nämligen gjort stora insatser under kriget.

Vara i sitt esse

Klara något mycket bra; vara i högform.
• Han var verkligen i sitt esse i dag och vann matchen utan svårigheter.

Lära någon vett och etikett

Lära någon hur man uppför sig; lära någon skick och fason.
• De lyckades lära honom lite vett och etikett till slut.

För tid och evighet

Alltid i framtiden; i evighet.
• Han kommer nog att ångra sig för tid och evighet att han inte tog jobbet.


Detta tecken ´ anger var betoningen skall ligga.

Copyright 2013 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt.
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.