Ett eko från nazitiden!


Sverige och svenskarna har i omvärldens ögon länge setts som sinnebilden för tolerans och medmänsklighet där bl.a. den barmhärtige samaritens ideal utgjort vårt moraliska föredöme.

Men något håller på att gå sönder i folkhemmet. Det engagemang och solidaritet som tidigare genomsyrat vårt handlande mot människor i utsatta lägen verkar nu mer ha ersatts av kyla och avståndstagande och spritt sig i allt vidare kretsar i samhället. Främlingsföraktet blir alltmer närgånget och ger obehagliga påminnelser om naziperiodens förföljelse av judar och minoriteter under andra världskriget.

Historien tycks gå igen där följande smått omskakande händelse i ett varuhus i hemkommunen får belysa det allt hårdare och kallare samhällsklimatet:

I den långa kassakön trängs vi kunder med välfyllda kundvagnar där överflödet står i skarp kontrast till vad den frusne och utmärglade EU-migranten utanför entrén någonsin kan komma att kunna inhandla. Utomhustemperaturen visar på – 10º.

Från kassakön ser vi hur den utsatte tar ett steg in i entrén för att få lite värme. Ögonblickligen reagerar vän av ordning i kön och uttrycker upprört sin protest mot mannens överträdelse.

– Han har ingen rätt osv…

F.ö. är det tyst i kön – ingen tycks bry sig – någon barmhärtig samarit dyker inte upp den här gången till den utslagnes försvar som förskräckt lämnar entrén…

Utomhuskylan tycktes med ens sprida sig in i lokalen.

– Sverige har blivit kallare…

Hans Luthman

Copyright Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt!
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.