Goda gärningar gör dig gott!


Att det är saligare att giva än att taga är inte bara ett utslitet talesätt. Det stöds numera av vetenskapen. Att ge får oss att må bättre. Abraham Lincoln lär ha hört några visdomsord från en äldre man om givandets evangelium som senare kom att utgöra hans egen moraliska kompass. Forskning visar att vi alla vinner på att hjälpa andra. – Ringar på vattnet bildas som skapar vågor av godhet omkring oss som i sin tur genererar positiv energi och i slutänden ett varmare samhällsklimat – Ett leende till tack när du hjälpt en person lyfta ner barnvagnen från bussen eller tacksamheten i tiggarens ögon när några mynt landar på bottnen av pappersmuggen får dig att känna dig som en god människa. Och de flesta av oss vill vara goda människor.

Forskningen har nyligen kunnat påvisa att det här är kopplat till hjärnans belöningssystem som aktiveras när vi gör goda gärningar. Att ge är en handling
som påverkar hjärnan på samma sätt som när vi får något. Att vara snäll mot andra triggar då igång flera lyckosubstanser i kroppen som bland annat fyller
oss med den varma känslan av att vara goda – ”moraliskt upphöjda”. Samtidigt kan man inte utgå ifrån att man omedelbart blir belönad för sin snällhet. från omgivningen. Ibland har människor svårt att visa sin tacksamhet. Det handlar i stället om att vila i känslan av att ha kunnat göra en medmänniska glad – ibland
lycklig.

Att vara snäll i sitt bemötande är förstås särskilt viktigt i umgänget med våra minsta bröder. Om barn blir sedda, uppmuntrade och lyssnade till kommer de sannolikt att behandla andra på samma sätt. – Dock är en överdriven s.k. ”falsk snällhet” något vi bör undvika i vårt samspel med de yngre, dvs. oförmågan att säga ifrån och sätta gränser.

Se din medmänniska! Både vuxna och barn har ett enormt behov av att bli sedda, respekterade och bekräftade! Det får oss alla att må bättre!

Hans Luthman

Copyright Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Välkommen att ta kontakt!
Mer om idiom, språkets muskler
Ordboken Svenska Idiom av Hans Luthman.